Mark Moffett
Rey Invierno I, 2011
Etching on Rives
25 1/2 x 20"